(3B) Gdy wydaje się, że nauka przeczy Biblii. O relacji między biblijnym i naukowym opisem świata

(3B) Gdy wydaje się, że nauka przeczy Biblii. O relacji między biblijnym i naukowym opisem świata

Bóg objawił się człowiekowi dwojako. Przyroda nosi w sobie ślady Stwórcy, dzięki czemu człowiek przyglądając się naturze może dojść do wniosku o Jego istnieniu i o pewnych cechach Jego charakteru. Jest to objawienie ogólne. Bóg objawił się człowiekowi także przez swoje spisane Słowo – Pismo Święte – i wcielone Słowo – Jezusa Chrystusa. Objawienie to, zwane szczególnym, jest pełne i pozwala na poznanie Boga w sposób wystarczający do zbawienia.

Podczas warsztatu zastanowimy się nad nieomylnością Bożego objawienia i nakreślimy różnicę pomiędzy nią a ludzkimi teoriami naukowymi i teologicznymi. W świetle tych rozważań przyjrzymy się popularnym teoriom naukowym, które wydają się sprzeczne z powszechną interpretacją Biblii.

25 kwietnia @ 15:00
15:00 — 15:50 (50′)

Sala Boczna

Piotr Guńka

Subscribe

Recent posts