13
Kwi
Czy Biblia mówi prawdę? Skąd wiadomo, czy nie jest sfałszowana? Konferencja Apologetyczna 2019 będzie w całości poświęcona zagadnieniom związanym z wiarygodnością Pisma Świętego.