O Nas

Projekt Myślę, więc Wierzę dedykowany jest racjonalnej prezentacji chrześcijańskiego światopoglądu, przy założeniu, iż pozostaje on logicznie spójny, zakorzeniony w faktach historycznych oraz kompatybilny z osiągnięciami nauki. Apologetyczne wysiłki współpracowników portalu ogniskują się na dowodzeniu intelektualnej żywotności Ewangelii, a także jej relewantności dla indywidualnego i społecznego wymiaru egzystencji współczesnego człowieka. Popularny dyskurs publiczny obrósł w tak wiele antychrześcijańskich mitów i karykaturalnych obrazów Ewangelii, iż niezbędnym jest wyciągnięcie chrześcijańskiej idei z głębokich dołów ludowej pobożności i rozrywkowych konwencji.

Twórcy niniejszego Portalu stawiają sobie za cel zaproszenie czytelników do czegoś, co C.S. Lewis nazywał chrześcijaństwem po prostu – korytarza prawd doktrynalnych wspólnych dla wszystkich chrześcijańskich wyznań. Zakreślony powyżej program pragniemy realizować poprzez działalność publicystyczną, wydawniczą oraz konferencyjną.

Grono redakcyjne niniejszego Portalu składa się obecnie z Mateusza Jakubowskiego i Bartosza Sokoła, zaś spektrum osób czynnie zaangażowanych w wydarzenia konferencyjne uzupełniają Michał Marszałek, Filip Łapiński oraz dr inż Piotr Guńka. Łączy nas głęboki szacunek do rozumu, wieloletnie zaangażowanie w intelektualny proces recepcji oraz rozwoju światopoglądu opartego na Wydarzeniu Chrystusowym, a także osobiste doświadczenie Ewangelii. Wyrażamy nadzieję, że przestrzeń stworzona przez niniejszy Portal pozwoli na owocny dialog pomiędzy wierzącymi i sceptykami, a także dostarczy chrześcijanom instrumentów pozwalających na spójną, logiczną i przekonującą obronę chrześcijańskiego światopoglądu.