Konrad Buzala

Konrad Buzała

Student filologii klasycznej oraz absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zgłębiający tajniki teologii w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Żywo zainteresowany biblistyką, patrystyką, apologetyką i filozofią. Od kilku lat zmaga się szczególnie z problemem formowania się kanonu Starego Testamentu.