Mateusz Jakubowski

Dr inż. Mateusz Jakubowski

Pastor Kościoła „Nowe Życie” w Polkowicach, doktor nauk technicznych, wielokrotny laureat najbardziej prestiżowych krajowych stypendiów, nagród oraz wyróżnień za osiągnięcia w nauce. Pasjonuje się apologetyką klasyczną oraz teologią biblijną. W stale pogłębiającym się zachwycie nad Chrystusem stara się codziennie na nowo odkrywać głębię Jego niepojętej łaski.