Konferencja Apologetyczna 2023

15.04.2023
godz.09:00

15.04.2023
godz.20:45

Jakie miejsce w życiu chrześcijanina zajmuje rozum? Czy stanowi on siłę z założenia wrogą wierze, która wymaga stałego nadzoru w obawie przed wymknięciem się go spod kontroli i uśmierceniem przezeń wiary w ogniu krzyżowych pytań i rozdmuchanych rozważań? A może używanie rozumu prowadzi nie tyle do dekonstrukcji wiary, co jej skostnienia – uwięzienia w kajdanach zmurszałych definicji? I wreszcie, czy zamiast zrozumienia objawionej woli Bożej ważniejsze nie jest ufne posłuszeństwo względem niej?

Naszym zdaniem, udzielenie twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania świadczyłoby o zasadniczym nieporozumieniu. Choć wiarę w prawdę rzeczywiście należy uzupełniać cnotą posłuszeństwa, to prawdziwe posłuszeństwo domaga się głębszego poznania (II List Piotra 1,5). To prawda, że „chwałą Bożą jest rzecz ukryć”, lecz „chwałą królów jest rzecz zbadać” (Księga Przysłów 25,2). Przede wszystkim jednak, „wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy.” (I List Jana 5,20). Bóg pragnie, by nasza wiara była rozumna, bo tylko wtedy będzie mogła osiągnąć owocną dojrzałość – mamy przecież kochać Boga „z całej naszej myśli” (Ewangelia Marka 12,30)!

Na Konferencji Apologetycznej 2023 chcemy zatem dokonać wspólnej i wszechstronnej apologii samego rozumu w życiu wiary, pokazując jego integralną rolę w całości chrześcijańskiego życia. Tym samym, serdecznie zapraszamy Was na to wydarzenie, które odbędzie się już 15.04.2023 r. w Polkowicach. Dobór tematów oraz wykładowców, a także przyjęta konwencja konferencji, służyć mają – jak zawsze – wzmocnieniu zadania ewangelizacji świata, ale także dojrzałości i samoświadomości chrześcijan. Wydarzenie skierowane jest również do tych, którzy poszukują przestrzeni do uczciwej dyskusji na pytanie dotyczące racjonalności chrześcijańskiej wiary. Jesteśmy przekonani, że każdy wierzący w Jezusa Chrystusa, któremu bliska jest rozumna ewangelizacja, znajdzie na tym wydarzeniu coś dla siebie.

#1. Zaproszeni wykładowcy

O poziom merytoryczny tegorocznych wykładów zadbają prelegenci w osobach:

#2. Program konferencji

Dołożymy starań, aby wydarzenie przebiegało według poniższego harmonogramu:

Sesje Wykładowe
Sesje Dzielone
„Tak, ale…”
Panel Dyskusyjny

#3. Koszt udziału

Koszt udziału w Konferencji Apologetycznej wynosi 50 PLN.

Opłatę należy wnieść do dnia 14 kwietnia 2023 r. na konto wskazane w mailu potwierdzającym przyjęcie formularza zgłoszeniowego. Uiszczenie opłaty stanowi potwierdzenie chęci uczestnictwa. W każdym pakiecie konferencyjnym organizatorzy zapewniają posiłki, które będą podawane w formie obiadu, słodkiego deseru oraz kolacji.

#4. Zgłoś swoje uczestnictwo

#5. Wrażenia z poprzedniej konferencji

#6. Lokalizacja

Tradycyjnym miejscem organizacji naszego wydarzenia pozostaje budynek Zboru „Nowe Życie” w Polkowicach umiejscowiony przy ul. Kardynała Bolesława Kominka 18, 59-100 Polkowice.

Jeśli jeszcze się nie spotkaliśmy w Polkowicach, najwyższa pora to zmienić. Zobaczmy się 15 kwietnia!

Piotr Guńka

Doktor nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Złoty medalista 38. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej i laureat prestiżowego stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest chrześcijaninem i praca naukowa utwierdza go w przekonaniu, że zarówno nauka jak i wiara niosą spójny przekaz o otaczającym nas świecie.

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.