Konferencja Apologetyczna 2021 – Wykładowcy

Konrad Buzała

Student filologii klasycznej i absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwent teologii na Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Członek Kościoła Chrześcijan Baptystów, zainteresowany szczególnie biblistyką, patrystyką i apologetyką protestancką. Współtwórca portalu Należeć do Jezusa. Uważa, że tylko konsekwentne życie w świetle paradoksu chwały krzyża jest godne przeżycia.

Tymoteusz Cieślar

Szczęśliwy mąż i od niedawna (niewyspany) ojciec. Zaangażowany w internetową służbę Szukając Boga (Kursy.SzukajacBoga.pl). Koordynuje także pracę nad polską edycją Bible Project. W wolnych chwilach, razem z żoną, studiuje Teologię we Wrocławiu.

Damian Dziedzic

Student drugiego stopnia Automatyki, robotyki i systemów sterowania oraz absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Gdańskiej, interesujący się krytyką tekstu Nowego Testamentu, ale przede wszystkim wczesnym chrześcijaństwem i historią Kościoła, spędzający większość swojego wolnego czasu czytając, badając i pisząc na te tematy. Członek Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku, współtwórca portalu Należeć do Jezusa. Prowadzi własnego bloga i dlatego niektórzy kojarzyć go mogą jako „Młodego i Reformowanego”.

Piotr Guńka

Doktor nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, współautor portalu Myślę, więc Wierzę. Złoty medalista 38. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej i laureat prestiżowego stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest chrześcijaninem i praca naukowa utwierdza go w przekonaniu, że zarówno nauka jak i wiara niosą spójny przekaz o otaczającym nas świecie.

Mateusz Jakubowski

Pastor Zboru „Nowe Życie” w Polkowicach, doktor nauk technicznych, laureat prestiżowych krajowych stypendiów, nagród oraz wyróżnień za osiągnięcia w nauce. Założyciel portalu Myślę, więc Wierzę oraz współtwórca portalu Należeć do Jezusa. Zainteresowany apologetyką klasyczną i teologią biblijną, a w szczególności: sensem życia, wiarygodnością chrześcijaństwa oraz wyjątkowością osoby Jezusa.

Filip Kegel

Wikariusz Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów EXE w Gdańsku. Absolwent teologii na Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie oraz student amerykanistyki II stopnia na Uniwersytecie Gdańskim. Pasjonat wszystkiego, co związane z Bogiem, Jego Słowem (w tym szczególnie z listami Pawła) oraz historią Jego ludu. Prowadzi służbę Akademickich Spotkań Biblijnych w Trójmieście. Autor bloga „Coram Deo” oraz współtwórca portalu Należeć do Jezusa.

Paweł Lupa

Student teologii na Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym. Żywo zainteresowany teologią biblijną i starożytnym światem, w którym powstawała. Zafascynowany Chrystusem, złożonością rzeczywistości i potencjałem człowieka. Zaangażowany w szereg inicjatyw w obrębie Kościoła Wolnych Chrześcijan. Mąż Asi, tata Tymka.

Michał Marszałek

Absolwent Politechniki Śląskiej, aktywnie zaangażowany w kościele lokalnym „Betania” w Katowicach. Wierzy, że do prawdziwego zrozumienia świata nie wystarczą same empiryczne obserwacje i umysłowa analiza, lecz uzyskanie pełnego obrazu rzeczywistości wymaga syntezy wiedzy naukowej z Prawdą Objawioną. Docenia znaczenie systematycznego zgłębiania prawd wiary.

Anna Pazio

Studentka hebraistyki i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Współautorka portalu doPrawdy oraz Należeć do Jezusa. Zainteresowana językami semickimi, polityką i myślą reformacyjną. Zdarza się, że czyta o historii idei i wędruje po górach. Zbawiona łaską Chrystusa, zaskoczona radością i przekonana o pełnej wystarczalności Jego Słowa w odnoszeniu się do każdego aspektu rzeczywistości.

Marta Sobiech

Studentka języka i społeczeństwa: interdyscyplinarnych studiów nad dyskursem na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwentka socjologii, za misję naukową stawiająca sobie prowadzenie rzetelnych badań nad protestancką mniejszością religijną w Polsce. Współautorka portalu doPrawdy oraz Należeć do Jezusa, funkcjonująca na co dzień wewnątrz korpusów językowych oraz teorii socjologicznych, silnie utwierdzona w przekonaniu o istnieniu prawdy obiektywnej. Chrześcijanką jest – dzięki Bogu – nie tylko z teorii.

Piotr Guńka

Doktor nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Złoty medalista 38. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej i laureat prestiżowego stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest chrześcijaninem i praca naukowa utwierdza go w przekonaniu, że zarówno nauka jak i wiara niosą spójny przekaz o otaczającym nas świecie.

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.