Myślę...

WIĘC WIERZĘ!

Dążymy do racjonalnej ekspozycji chrześcijańskiego światopoglądu wykazując, iż pozostaje on logicznie spójny, zakorzeniony w faktach historycznych oraz kompatybilny z osiągnięciami współczesnej nauki.

Mateusz Jakubowski

POROZMAWIAJMY

przecież Bóg ma sens!

W naszych wysiłkach dążymy do racjonalnej prezentacji
chrześcijańskiego światopoglądu przy założeniu, iż pozostaje on:
  • logicznie oraz wewnętrznie spójny
  • zakorzeniony w faktach historycznych
  • kompatybilny z osiągnięciami nauki

BASED GROUP TRAINING

FITNESS TRAINING

Our goal is to help you create a healthy lifestyle that nourishes
your body and mind, and of course, have fun doing it!
  • Full fleet of cardio equipment
  • Squat racks and free weights
  • Several fitness camps

Najnowsze wpisy na stronie

Wpisy na blogu

Wyróżniony
Stworzenie i jego Stwórca

Najnowsze wpisy na stronie

"Myślę, więc Wierzę" - ponieważ...

chrześcijańska wiara opiera się na przekonaniu co do racjonalności następujących stwierdzeń

PRAWDA

Istnieje prawda obiektywna, która poddaje się zrozumieniu

BÓG

Klasyczne argumenty za istnieniem Boga są koherentne

CUDA

Uporządkowany świat zdarzeń nie jest systemem zamkniętym

BIBLIA

Pismo Święte jest wiarygodnym oraz ostatecznym autorytetem

POROZMAWIAJMY, PRZECIEŻ BÓG MA SENS

Organizowane przez nas wydarzenia służą racjonalnej prezentacji chrześcijańskiego światopoglądu, przy założeniu, iż pozostaje on logicznie spójny, zakorzeniony w faktach historycznych oraz kompatybilny z osiągnięciami nauki

Nadchodzące wydarzenia